Барилгын төсөл

Хэрэгжүүлэлт

Бид мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулах чадварлаг, туршлага, ур чадвар бүхий мэргэжлийн багийг бүрдүүлэн төслийн төлөвлөлтөөс эхлэн түлхүүр хүлээлгэн өгөх хүртэл хөгжүүлэн ажилладаг.

Барилга угсралт

Танилцуулга

Бид барилга байгууламжийг түлхүүр хүлээлгэн өгөх нөхцөлөөр болон барилга угсралтын аль нэг үе шатны ажлыг хийж гүйцэтгэх бөгөөд мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулах чадварлаг, туршлага, ур чадвар бүхий мэргэжлийн ажилчидтай багийг бүрдүүлэн бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.

Стандарт агуулах

Үйлчилгээ

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Засвар

ОХУ, БНХАУ, Япон, Солонгос зэрэг улсуудад үйлдвэрлэгдсэн хүнд аж үйлдвэрийн зориулалтын металл боловсруулах суурь машинуудыг ашиглан Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгуулагуудын захиалгаар засвар үйлчилгээ хийх, сэргээн засварлах үйл ажиллагааг гүйцэтгэх, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх зэрэгт хамтарч ажиллах, эд анги, сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй