Барилгын төсөл

Хэрэгжүүлэлт

Бид мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулах чадварлаг, туршлага, ур чадвар бүхий мэргэжлийн багийг бүрдүүлэн төслийн төлөвлөлтөөс эхлэн түлхүүр хүлээлгэн өгөх хүртэл хөгжүүлэн ажилладаг.

Барилга угсралт

Танилцуулга

Бид барилга байгууламжийг түлхүүр хүлээлгэн өгөх нөхцөлөөр болон барилга угсралтын аль нэг үе шатны ажлыг хийж гүйцэтгэх бөгөөд мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулах чадварлаг, туршлага, ур чадвар бүхий мэргэжлийн ажилчидтай багийг бүрдүүлэн бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.

Танилцуулга татах

Бидний хэрэгжүүлж буй шинэ төслийн
танилцуулгыг татахыг хүсэж байна уу?