Сууц өмчлөгчдийн холбоо буюу СӨХ танд ямар үйлчилгээ үзүүлдэг вэ?

Таны амьдарч буй хотхон болоод орон сууцны СӨХ танд ямар үйлчилгээг үзүүлдэг бол? Гэж та өмнө нь гайхаж байсан уу? Та яг юунд СӨХ-ийн төлбөрөө төлдөг вэ? Тэгвэл бид танд дараах мэдээллийг хүргэж байна.

СӨХ дараах ажлыг хийх ажиллах ёстой байдаг. Үүнд:

1. Аюулгүй байдал 24 цагийн харуул хамгаалалт

2. Ашиглалт (цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир ус, хог хаягдал гэх мэт)

3. Баталгаат завар үйлчилгээ

4. Цэвэрлэгээ үйлчилгээ

5. Засан сайжруулалт

Дээрх үйлчилгээг танд СӨХ үзүүлэн ажилладаг. Хэрвээ дээрх зүйлсийг бүрэн дүүрэн хийн ажилладаг СӨХ-тэй бол таны амьдарч буй орон сууц үнэхээр оршин суугчдынхаа төлөө гэсэн сэтгэлтэй юм. Харин дээрх зүйлсийн аль нэгийг болоод 10-20%-ийг нь л хийдэг бол та СӨХ-н төлбөрөө төлөхөөсөө өмнө дахин нэг шаардлага тавиасаа гэж бид танд хүсэж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.