Алтан намар

35 айлын орон сууц төсөл

СХД-ийн 19-р хороонд байрлах үйлчилгээний төвтэй 35 айлын орон сууцны барилга болох “Алтан намар” төслийг 2018 онд амжилттай хэрэгжүүлэн дуусгаж, хэрэглэгчиддээ хүлээлгэн өгсөн.

Танилцуулга татах

Бидний хэрэгжүүлж буй шинэ төслийн
танилцуулгыг татахыг хүсэж байна уу?