ШУТИС-ийн Барилга, архитектурын сургуультай урт хугацааны түншлэлийг бий болгон хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Уг санамж бичгийн зорилго нь барилгын салбарт бэлтгэгдэж буй инженерүүд болон салбарт ажиллаж буй инженерийн тасралтгүй мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоог хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.