Хотхоны байршил

180 айлын орон сууц төсөл

Энэхүү төсөл нь Баянзүрх дүүргийн 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт, Цэргийн музейн зүүн талд, шинэ суурьшлын “B” зэрэглэлийн бүсэд сүндэрлэх бөгөөд хотын аль ч цэгээс богино хугацаанд хүрэх боломжтой. Хойд, урд, зүүн зүгт саадгүй нэвтрэх орц гарцтай, хөдөлгөөний өндөр ачааллаас ангид замтай шууд холбогдоно. Төслийн ойр орчимд орон сууцны зэрэглэлийг тогтоодог гол хүчин зүйлсүүдийн нэг болох зөөлөн дэд бүтэц буюу цэцэрлэг, сургууль, төрийн байгууллагууд төвлөрсөн нь төслийг байршлын хувьд давуу талтай болгож байгаа юм.

Танилцуулга татах

Бидний хэрэгжүүлж буй шинэ төслийн
танилцуулгыг татахыг хүсэж байна уу?